半岛国际app客服

高效作业 性能优越 操作简单 舒适可靠
中国小型装载机
领航旗舰企业
高效作业 性能优越 操作简单 舒适可靠
trung tâm dịch vụ
SERVECE CENTRE
Trong đồng nhất ngày càng tăng của các sản phẩm ngày nay, các dịch vụ như là một phần của tiếp thị đã trở thành tất cả các nhà sản xuất và thương gia cạnh tranh cho tâm trí của người tiêu dùng một lãnh thổ quan trọng, dịch vụ tốt là quảng bá trước khi bán hàng tốt nhất tiếp theo, là để thoả mãn người tiêu dùng cách chính và lòng trung thành là một cách quan trọng để thiết lập một danh tiếng của công ty và hình ảnh công ty của sự lây lan. 

- Khái niệm Dịch vụ 
Tạo ra giá trị và nâng cao thương hiệu 

 - Nhiệm vụ Dịch vụ 
Chú ý đến chi tiết và vượt quá mong đợi 

- Cam kết 
Trong thời gian bảo hành, nếu máy tính bị lỗi, khách hàng sau khi nhận được thông báo, trong vòng ba trăm cây số của tỉnh và khu vực xung quanh 24 giờ tại chỗ, trong phạm vi tỉnh (thành phố, quận, huyện) ở vị trí 48 giờ, 72 giờ ở nơi vùng sâu vùng xa (bất tiện giao thông, không có điện thoại di động ngoại trừ khu vực tín hiệu).
描述